Entry: stuck on you Friday, May 06, 2011
twinkling eyes

hindi ka naman cleavage...
pero bakit ang sarap mo titigan?

mabuti na lang hindi ka natutunaw :D   0 comments

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments